X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری
سه‌شنبه 9 آبان‌ماه سال 1391
توسط: ali

بهترین ورزش ها برای کنترل و کاهش وزن

نتایج تحقیقات متعدد نشان می دهد گرچه برای دستیابی به یک اندام موزون، تغذیه متعادل و متنوع لازم است ولی کافی نیست چرا که تغذیه متعادل یک روی سکه بوده و روی دیگر این سکه تحرک و فعالیت بدنی منظم و مداوم است.

پیاده روی و کاهش وزن

از میان انواع ورزش ها، پیاده روی در زمین های هموار و با شیب نه چندان زیاد به ویژه برای کسانی که تازه ورزش را آغاز کرده اند، تمرین بسیار مناسبی است و تقریبا برای همه افراد میسر است.در آغاز این ورزش باید از روزانه 2 تا 3 کیلومتر شروع شود و به تدریج به میزان و سرعت آن افزوده گردد و اگر وضعیت فرد اجازه بدهد پس از مشاوره با پزشک خود می تواند گاهی در فواصل پیاده روی تا 5 دقیقه اقدام به دویدن هم بکند البته در صورتی که این اقدام موجب هیچ گونه ناراحتی و تنگی نفس و تجاوز تعداد ضربان قلب از 110 مرتبه در دقیقه نباشد.

دویدن و کاهش وزن

گر قصد کم کردن وزن خود را دارید ، دویدن گامی است بزرگ برای رسیدن به وزن ایده آلتان. از ﻧﻈﺮ ﺳﻮزاﻧﺪن ﮐﺎﻟﺮی در دﻗﯿﻘﻪ، دوﯾﺪن ﭘﺲ از اﺳﮑﯽ اﺳﺘﻘﺎﻣﺘﯽ در ﺟﺎﯾﮕﺎه دوم ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد. ﭼﻮن ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ زودی ھﺎ ﺑﺮای رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﻐﺎزه ھﺎ اﺳﮑﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﭘﺲ دوﯾﺪن ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ورزش برای سوزاندن ﭼﺮﺑﯽ ﺑﺪن اﺳﺖ. اﮔﺮ ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺟﻠﻮی اﺷﺘﮫﺎی ﺑﯽ ﺣﺪ و ﺣﺼﺮ ﺧﻮد را ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﺧﺒﺮ ﺧﻮش اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ دوﯾﺪن اﺷﺘﮫﺎی ﺷﻤﺎ را ﮐﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

دوچرخه سواری و کاهش وزن

دوچرخه سواری  سرعت متابولیسم بدن را تا ساعت ها پس از انجام آن بالا می برد، در نتیجه بدن حتی پس از ورزش هم به سوزاندن کالری ها ادامه می دهد. ورزش دوچرخه سواری در هر 10 دقیقه بین 35 تا 130 کالری بسته به سرعت رکاب زدن و وزن شما کالری مصرف می کند. بنابراین دوچرخه سواری یک راه مناسب برای کاهش وزن است.

تمرینات قدرتی و کاهش وزن

هنگامی که صحبت از تمرینات بدنسازی و وزنه برداری می شود، ذهن افراد به سمت بدن های عضلانی و ماهیچه هایی حجیم و بزرگ می رود. ولی تمرینات قدرتی مانند کار کردن با وزنه فقط به افزایش حجم ماهیچه ها محدود نمی شود بلکه فواید بیشماری دارند. از جمله فواید ورزش های قدرتی افزایش متابولیسم ( سوخت و ساز )بدن است. وﻗﺘﯽ وزﻧﻪ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ، ﺑﺪن ﺗﺎن ﺑﺎﻓﺖ ﻣﺎھﯿﭽﻪ ﺑﺪون ﭼﺮﺑﯽ ﻣﯽ ﺳﺎزد ﮐﻪ از ﻟﺤﺎظ ﺳﻮﺧﺖ و ﺳﺎز ﻓﻌﺎل ﺗﺮ از ﭼﺮﺑﯽ اﺳﺖ. وﻗﺘﯽ ﻋﻀﻼت اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ، ﺳﻮﺧﺖ و ﺳﺎز ھﻢ ﺑﺎﻻ ﻣﯽ رود ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ در طﻮل روز ﮐﺎﻟﺮی ھﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﻣﯽ ﺳﻮزاﻧﯿﺪ. ﺗﻤﺮﯾﻦ ﻗﺪرﺗﯽ ﻣﻨﻈﻢ ، ﺑﻪ اﻧﺪازه ورزش های هوازی ( ﻗﻠﺒﯽ-عروقی) ﺑﺮای ﺳﻮزاﻧﺪن ﭼﺮﺑﯽ و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ شدن اندام ﻣﮫﻢ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

سوزاندن کالری و کاهش وزن با ورزش شنا

شنا کالری زیادی را ، حدود 500 تا 650 در ساعت می سوزاند که بستگی دارد به اینکه با چه سرعتی شنا می کنید و چقدر شناور هستید ( هر چه چربی تان بیشتر باشد ، بیشتر شناور می مانید و برای شنا کالری کمتری نیاز دارید) . تحقیق اولیه بر روی شنا و مصرف کالری نشان داده است که شنا، حدود 89 % کالری سوزانده شده در طی دویدن و 97% کالری سوزانده در طی دوچرخه سواری در یک دوره زمانی مشابه را می سوزاند. به بیان دیگر ، شنا حدود 11% کمتر از دویدن اما تنها 3% کمتر از دوچرخه سواری می سوزاند. در نتیجه ورزش شنا هم راهی موثر برای کنترلو کاهش وزن می باشد.


مطالب مرتبط

افزایش چربی سوزی با حرکات بدنسازی

چرا برای کاهش وزن به ورزش نیاز داریم؟

بهترین ورزش ها برای سوزاندن چربی ها