X
تبلیغات
رایتل
سه‌شنبه 9 آبان‌ماه سال 1391
توسط: ali

سه فایده ذهنی یوگا

یوگا ورزشی جسمی و روانی (فکری) می‌باشد که در شبه قارهٔ هند و توسط هندوها بوجود آمده‌است. یوگا فواید بسیاری از جمله کاهش استرس و فشارهای روانی، افزایش انعطاف پذیری و تعادل بدن و ... دارد. همچنین یوگا می تواند آرامش روح شما شود.

پنج‌شنبه 27 مهر‌ماه سال 1391
توسط: ali

برای ورزش در منزل تردمیل بهتر است یا دوچرخه ثابت؟

بسیاری از افراد به علت اینکه وقت کافی برای رفتن به باشگاه های ورزشی را ندارند تصمیم می گیرند که داخل منزل ورزش کنند و به همین علت به فکر تهیه یک ابزار ورزشی مناسب نظیر تردمیل یا دوچرخه ثابت می افتند.

چهارشنبه 26 مهر‌ماه سال 1391
توسط: ali

تناسب اندام هوازی چیست و چه فوایدی دارد

تناسب ‌اندام یا سلامتی که از راه فعالیت ‌ها و تمرینات هوازی به دست می‌آید را تناسب ‌اندام هوازی می‌نامند. واژه هوازی (ایروبیک) صفتی است که معمولاً به چیزی که به هوا نیاز دارد مرتبط است
یکشنبه 23 مهر‌ماه سال 1391
توسط: ali

8 اصل اولیه ورزش پیلاتس

تمرینات پیلاتس از حرکات کنترل شده ای تشکیل شده اند که بین بدن و مغز هارمونی فیزیکی ایجاد کرده و توانایی بدن افراد را در هر سنی بالا می برد. در ادامه مطلب با 8 اصل اولیه ورزش پیلاتس آشنا می شوید.

پنج‌شنبه 20 مهر‌ماه سال 1391
توسط: ali

تاثیر دویدن در سلامت و تناسب اندام

ھﻤﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ ورزش ﻧﯿﺎز دارﯾﻢ. ورزش روﺣﯿﻪ، ﻧﺸﺎط و ﺳﻼﻣﺘﯽ را اﻓﺰاﯾﺶ داده و از ﺑﯿﻤﺎری ھﺎ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ ﺣﺘﯽ ﮐﻢ ﺗﺤﺮک ﺗﺮﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﺎ ﻧﯿﻢ ﺳﺎﻋﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ روزاﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺳﻼﻣﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﻘﺪار زﯾﺎد اﻓﺰاﯾﺶ دھﻨﺪ. ورزش دو یکی از ساده ترین، کمهزینه ترین و بهترین ورزش ها برای رسیدن به تناسب اندام و سلامت است.

چهارشنبه 19 مهر‌ماه سال 1391
توسط: ali

گرفتگی عضلات

گرفتگی عضلانی زمانی روی می دهد که عضله دچار اسپاسم شده و در آن حالت باقی بماند. این حالت توسط هر عاملی که در انقباض یا ارتجاع عضله دخالت دارد رخ می دهد

شنبه 8 مهر‌ماه سال 1391
توسط: ali

هنگام خرید تردمیل به این نکات توجه کنید

تردمیل (treadmill) ابزاری ورزشی است که برای انجام درجای راه رفتن، دوی آهسته و دوی سریع ساخته شده است. هرچند دستگاههای ورزشی متعددی در بازار موجود هستند، اما برای سوزاندن کالری- رکن اصلی کاهش وزن و همچنین حفظ تناسب اندام- هیچ یک از دستگاهها مانند تردمیل عملی و مناسب برای همه، نیستند. 
دوشنبه 27 شهریور‌ماه سال 1391
توسط: ali

پیلاتس ورزشی مناسب برای همه

پیلاتس بدون در نظر گرفتن سطح توانایی و آمادگی جسمانی فرد تغییرات مهم و متمایزی در عضلات و سطح سلامت عمومی بدن ایجاد می کند. 

پنج‌شنبه 2 شهریور‌ماه سال 1391
توسط: ali

توصیه هایی برای انجام حرکات کششی

در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺗﻤﺮﯾﻦ ھﺎی ﮐﺸﺸﯽ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ورزش ھﺎی ﻗﺪرﺗﯽ و اﺳﺘﻘﺎﻣﺘﯽ ﻣﺜﻞ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﺑﺎ وزﻧﻪ ﻣﻼﯾﻤﺘﺮ ھﺴﺘﻨﺪ وﻟﯽ ﺑﺪون انجام ﯾﮏ سری تمرین کششی ﺧﻮب ﺗﻤﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺷﺪﯾﺪ ﺷﻤﺎ در ﺑﺎﺷﮕﺎه ﻧﺎﻗﺺ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ. در ادامه مطلب ﺗﻮﺻﯿﻪ ھﺎیی وجود دارد که ﺑﻪ ﺷﻤﺎ در ھﻨﮕﺎم اﻧﺠﺎم ﺣﺮﮐﺎت ﮐﺸﺸﯽ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

جمعه 27 مرداد‌ماه سال 1391
توسط: ali

تمرینات ایروبیک یا هوازی و اصول آن

به انواع ورزشهایی که بطور مستمر و طولانی مدت (بیش از 2 دقیقه) طول میکشند و ضربان قلب در هنگام تمرین کمتر از 70درصد حداکثر ضربان قلب میباشد تمرینات هوازی و یا زیر بیشینه گفته میشود. دویدن و پیاده روی دوچرخهسواری، شنا در مسافتهای طولانی، از انواع تمرینات هوازی هستند. 

چهارشنبه 18 مرداد‌ماه سال 1391
توسط: ali

اهمیت تغذیه و مصرف آب در کوهپیمایی و دویدن طولانی مدت

برای دست یابی به تندرستی و نشاط راهی دلپذیرتر از دویدن و کوهنوردd آرام و طولانی در پارکها و تپها و کوهای نزدیک منطقه ی مسکونی وجود ندارد.

چهارشنبه 28 تیر‌ماه سال 1391
توسط: ali

کاهش آب بدن در هنگام ورزش

ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﻣﺎﯾﻌﺎت از دﺳﺖ رﻓﺘﻪ طﯽ ورزش ﻣﮫﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﺑﺨﺶ از ﻣﻘﻮﻻت ﺗﻐﺬﯾﻪ ای در ورزش اﺳﺖ. ﺗﻘﺮﯾﺒًﺎ 60% از وزن ﺑﺪن را آب ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯿﺪھﺪ. در ھﻨﮕﺎم ورزش آب از ﭘﻮﺳﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻌﺮﯾﻖ و از رﯾﻪ در ھﻨﮕﺎم ﺗﻨﻔﺲ دﻓﻊ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﯾﻦ آب از دﺳﺖ رﻓﺘﻪ را ﺟﺒﺮان ﻧﮑﻨﯿﻢ دﭼﺎر ﮐﺎھﺶ ﺣﺠﻢ آب و ﻋﻮارض ﻧﺎﺷﯽ از آن ﺧﻮاھﯿﻢ ﺷﺪ.